For the year 2019-2020


Office Bearers


Mr Lal Hardasani

President

Mr Tolaram G Babani

Vice-President

Mr V Santha Ram

Hon. Secretary

Mr N Venkata Subramanian

Hon. Treasurer


Management Committee Members


Mr Ram Darshan Biala

Mr Anil Kumar Gupta

Mr Gopal Kumar Gupta

Mr Bob K Kripalani

Mr Vishal Khurana

Mrs Bharati Manek

Mrs Bina Chainrai Mirpuri

Mr Srinivasan Rajendran

Mr Gobind L Shahani

Mr Harash Channa

Mr Ravindra Shroff

Mr Ravinder Singhal

Mr Raj Sital SBS JP

Mr Ram H Tolani